Štrasburský soud k trestání sexualizovaného násilí: stát musí vyslat jasný signál, že násilí na ženách nebude tolerováno

19.6.2024

Evropský soud pro lidská práva v nedávném rozsudku uvedl, že pokud vnitrostátní soudy neuloží za sexualizované násilí nepodmíněný trest odnětí svobody, může to za určitých okolností znamenat porušení Evropské úmluvy o lidských právech. Více informací naleznete v aktuálním čísle Zpravodaje KVZ k rozsudkům z oblasti lidských práv.

Štrasburský soud odmítl stížnost namítající porušení práva na přístup k Ústavnímu soudu

4.4.2024

Evropský soud pro lidská práva dnes zveřejnil rozhodnutí ve věci Horyna proti České republice. Jako zjevně neopodstatněnou vyhodnotil stížnost proti postupu Ústavního soudu, který odmítl podání z důvodu absence právního zastoupení, ačkoli stěžovatel požadoval poskytnutí dodatečné lhůty k odstranění vad návrhu s tím, že čeká, až mu předseda ČAK určí advokáta. Štrasburský soud zdůraznil zejména povinnost procesní bdělosti účastníků civilního řízení.