Konference a semináře

Prezentace ze seminářů

Prezentace a podklady z přednášek, seminářů a školení pracovníků KVZ

Making Human Rights a Reality: Implementace mezinárodních lidskoprávních závazků na vnitrostátní úrovni

Prezentace a videozáznam z konference pořádané dne 23. listopadu 2023 v pražském Operu

Immigration Detention of Children: Coming to a Close?

Podklady z konference pořádané v září 2017 v rámci předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy