Konference „Making Human Rights a Reality“

V rámci čtyřletého projektu financovaného z Norských fondů jsme dne 23. listopadu 2023 uspořádali mezinárodní odbornou konferenci Making Human Rights a Reality: Implementace mezinárodních lidskoprávních závazků na vnitrostátní úrovni

Cíle konference:

  • představit výstupy projektu Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP Zvyšování povědomí o judikatuře ESLP a dalších mezinárodních závazcích ČR v oblasti lidských práv
  • propojit různorodé vnitrostátní a mezinárodní aktéry, státní i nevládní, podílející se na implementaci mezinárodních lidskoprávních závazků a pojmenovat výzvy, kterým v praxi čelí
  • vyzdvihnout význam ochrany lidských práv pro právní stát a demokracii

 

 

Záznam konference:

Keynote speakers:

  • Kateřina Šimáčková, soudkyně Evropského soudu pro lidská práva
  • Clare Ovey, vedoucí oddělení pro výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
  • Petr Konůpka, vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva

Program konference:

  • Význam implementace lidskoprávních závazků pro ochranu lidských práv, demokracie a právního státu
  • Role výkonné, zákonodárné a soudní moci v rámci implementace lidskoprávních závazků
  • Hlídací psi lidských práv: Nezávislé vnitrostátní orgány, neziskové organizace a strategická litigace jako nástroj implementace
  • Role mezinárodních orgánů při implementaci lidskoprávních závazků

Celý program