Další vzdělávání a užitečné informace

Nejen mezinárodní organizace, ale i neziskovky a jiné instituce vytváří řadu užitečných vzdělávacích či informativních materiálů o lidských právech. OSN a Rada Evropy také provozují databáze své rozhodovací praxe a dalších dokumentů. Vybrali jsme přehled toho nejzajímavějšího.

Z dílny KVZ

Prezentace a podklady z konferencí, přednášek, seminářů a školení KVZ

Evropský soud pro lidská práva

Informace k podání stížnosti, tematické příručky k judikatuře, databáze rozsudků Soudu


Rada Evropy

E-learning o lidských právech, databáze rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva, dohled nad výkonem rozsudků ESLP


Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR)

Monitoring dodržování mezinárodních lidskoprávních závazků, vzdělávání o lidských právech i pro média, publikace pro občanskou společnost

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Informace o FRA, publikace o základních právech v EU v češtině, e-learning k Chartě základních práv, e-learning pro média

Amnesty International Česká republika

Lidskoprávní vzdělávání, práva žen, mučení, trest smrti a další témata, kampaně Amnesty International


Akademie evropského práva (ERA)

Vzdělávání o evropském právu

Úřad vlády České republiky

Výstupy pracovních a poradních orgánů vlády v oblasti lidských práv

Veřejný ochrance práv

Ochrana lidských práv, databáze stanovisek ombudsmana, vzdělávání

Člověk v tísni

Pomoc sociálně znevýhodněným skupinám v ČR, lidskoprávní vzdělávání pro základní a střední školy

Nostis

Lidskoprávní vzdělávání, videokurzy a e-learning z dalších právních oblastí práva

Veřejný ochránce práv Evropské unie 

Ochrana základních práv při kontaktu s orgány a institucemi EU

Human Rights Watch

Lidskoprávní monitoring, vzdělávání, advokační aktivity