Rada Evropy

Rada Evropy je mezinárodní celoevropská organizace, která zajišťuje spolupráci členských států zejména v oblasti podpory demokracie a ochrany lidských i sociálních práv a svobod. Tvoří ji 46 členských států a několik zemí se speciálním statusem. Česká republika se k Radě Evropy připojila 30. června 1993.

Misí a cílem Rady Evropy je vytvoření společného demokratického a právního prostoru, který zaručuje dodržování lidských práv, demokracii a respektování zákonů.

Základní informace

E-learning - kurzy HELP  

Interaktivní kurzy k lidskoprávním tématům jako azylové právo, kybernetické zločiny, business a lidská práva, či prolínání mezi Úmluvou a Chartou EU

HUDOC-ESC  

Databáze rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva

Budova Rady Evropy ve Štrasburku
Budova Rady Evropy ve Štrasburku, Le Palais de l'Europe à Strasbourg, autor: La Commissaire, 21. července 2022, CC BY-SA 4.0