Co na webu najdete

Manuál slučitelnosti (pro legislativce)

Průvodce ověřením slučitelnosti návrhů právních předpisů s EÚLP a judikaturou ESLP.

Databáze judikatury

Vyhledávání judikatury ESLP, ÚS a výborů OSN v jedné databázi.

Tematické příručky

Přehledná shrnutí judikatury ESLP k vybraným právním otázkám.

Lidskoprávní úmluvy a výkladové materiály

Všechny mez. smlouvy o lidských právech, jimiž je ČR vázána, všeobecné komentáře výborů OSN a další užitečné materiály v češtině.

Aktuality

Všechny aktuality
19. 6. 2024

Štrasburský soud k trestání sexualizovaného násilí: stát musí vyslat jasný signál, že násilí na ženách nebude tolerováno

Evropský soud pro lidská práva v nedávném rozsudku uvedl, že pokud vnitrostátní soudy neuloží za sexualizované násilí nepodmíněný trest odnětí svobody, může to za určitých okolností znamenat porušení Evropské úmluvy o lidských právech. Více informací naleznete v aktuálním čísle Zpravodaje KVZ k rozsudkům z oblasti lidských práv.

Celá zpráva

Zpravodaj kanceláře vládního zmocněnce

Aktuální číslo 2/2024

 • Policie a psychiatrie
  V proti České republice
  Smrt pacienta po použití taseru a sedativ
 • Sexuální násilí
  Vučković proti Chorvatsku
  Zájem oběti na dostatečném potrestání pachatele
 • Podpora terorismu
  Internationale Humanitäre Hilfsorganisation E. V. proti Německu
  Rozpuštění organizace financující teroristické hnutí v zahraničí

Naše práce za rok 2023

Zastupování ČR před ESLP, EVSP a výbory OSN a výkon jejich rozhodnutí v číslech.

Celá zpráva o činnosti
2

porušení

30

případů úspěšné obhajoby

23

stížností komunikovaných vládě

16

věcí ve výkonu