Co na webu najdete

Manuál slučitelnosti (pro legislativce)

Průvodce ověřením slučitelnosti návrhů právních předpisů s EÚLP a judikaturou ESLP.

Databáze judikatury

Vyhledávání judikatury ESLP, ÚS a výborů OSN v jedné databázi.

Tematické příručky

Přehledná shrnutí judikatury ESLP k vybraným právním otázkám.

Lidskoprávní úmluvy a výkladové materiály

Všechny mez. smlouvy o lidských právech, jimiž je ČR vázána, všeobecné komentáře výborů OSN a další užitečné materiály v češtině.

Aktuality

Všechny aktuality
4. 4. 2024

Štrasburský soud odmítl stížnost namítající porušení práva na přístup k Ústavnímu soudu

Evropský soud pro lidská práva dnes zveřejnil rozhodnutí ve věci Horyna proti České republice. Jako zjevně neopodstatněnou vyhodnotil stížnost proti postupu Ústavního soudu, který odmítl podání z důvodu absence právního zastoupení, ačkoli stěžovatel požadoval poskytnutí dodatečné lhůty k odstranění vad návrhu s tím, že čeká, až mu předseda ČAK určí advokáta. Štrasburský soud zdůraznil zejména povinnost procesní bdělosti účastníků civilního řízení.

Celá zpráva

Zpravodaj kanceláře vládního zmocněnce

Aktuální číslo 1/2024

 • Právo být zapomenut
  Hurbain proti Belgii
  Povinnost vydavatele anonymizovat článek v online archivu
 • Ochrana osobních údajů
  Glukhin proti Rusku
  Využití technologie rozpoznávání obličejů policií
 • Senioři
  Calvi a C. G. proti Itálii
  Povinnosti státu při umístění osoby do zařízení sociálních služeb

Naše práce za rok 2023

Zastupování ČR před ESLP, EVSP a výbory OSN a výkon jejich rozhodnutí v číslech.

Více o KVZ
2

porušení

30

případů úspěšné obhajoby

23

stížností komunikovaných vládě

16

věcí ve výkonu