Aktuální číslo 2/2024

Zpravodaj KVZ je čtvrtletník, který od roku 2013 vydává KVZ ve spolupráci s analytickými útvary Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Kanceláře veřejného ochránce práv. Obsahuje zejména anotace nejvýznamnějších rozsudků a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva za poslední čtvrtletí, informace o nových stížnostech podaných proti České republice k tomuto soudu, přehled aktivity velkého senátu štrasburského soudu za poslední období, a také shrnutí nejnovějšího vývoje ohledně výkonu rozsudků tohoto soudu vydaných proti České republice.

Obsah čísla
 • Policie a psychiatrie
  V proti České republice
  Smrt pacienta po použití taseru a sedativ
 • Sexuální násilí
  Vučković proti Chorvatsku
  Zájem oběti na dostatečném potrestání pachatele
 • Podpora terorismu
  Internationale Humanitäre Hilfsorganisation E. V. proti Německu
  Rozpuštění organizace financující teroristické hnutí v zahraničí

Archiv Zpravodaje

Číšlo / rokObsah Zpravodaje
2024
Zpravodaj č. 1/2024
 • Právo být zapomenut
  Hurbain proti Belgii
  Povinnost vydavatele anonymizovat článek v online archivu
 • Ochrana osobních údajů
  Glukhin proti Rusku
  Využití technologie rozpoznávání obličejů policií
 • Senioři
  Calvi a C. G. proti Itálii
  Povinnosti státu při umístění osoby do zařízení sociálních služeb
2023
Zpravodaj č. 3/2023
 • Soudcovské platy
  Kubát a ostatní proti České republice
  Zásahy státu do platů soudců v letech 2011–2014
 • Hate speech
  Sanchez proti Francii
  Odpovědnost politika za komentáře třetích osob na jeho účtu na sociální síti
 • Inkluzivní vzdělávání
  T. H. proti Bulharsku
  Přiměřené úpravy vůči žákovi s psychosociálním postižením
Zpravodaj č. 2/2023
 • Sexualizované násilí
  B proti Rusku
  Sekundární viktimizace zranitelné oběti
 • Whistleblowing
  Halet proti Lucembursku
  Ochrana oznamovatelů škodlivého jednání
 • Velký senát
  Grosam proti České republice
  FU QUAN, s. r. o. proti České republice
  Přehodnocení verdiktu ve dvou českých případech
Zpravodaj č. 1/2023
 • Domácí násilí
  I. M. a ostatní proti Itálii
  Styk dětí s násilnickým otcem
 • Stejnopohlavní rodiny
  D. B. a ostatní proti Švýcarsku
  Náhradní mateřství a uznání rodičovství
 • Eutanazie
  Mortier proti Belgii
  Procesní záruky při dobrovolném ukončení života
2022
Zpravodaj č. 4/2022
 • Zdravotnictví
  Traskunova proti Rusku
  Ochrana duševně nemocných při testování léků
 • Sexuální násilí
  C. proti Rumunsku
  Vyšetřování obtěžování na pracovišti
 • Nezletilí migranti
  Darboe a Camara proti Itálii
  Určování věku u žadatelů o azyl
Zpravodaj č. 3/2022
 • Hate crime
  Stoyanova proti Bulharsku
  Odpověď státu na homofobně motivované trestné činy
 • Exekutoři
  Grosam proti České republice
  Kárné řízení proti exekutorům a právo na nezávislý a nestranný soud
 • Školství
  X a ostatní proti Albánii
  Inkluze žáků patřících k etnickým menšinám
Zpravodaj č. 2/2022
 • Zpřístupnění utajovaných dokumentů
  Šeks proti Chorvatsku
  Právo na informace vs. ochrana národní bezpečnosti
 • Ochrana soukromí dítěte
  I. V. Ț. proti Rumunsku
  Odvysílání rozhovoru s nezletilou bez souhlasu rodičů
 • Odměňování nevidomých sportovců
  Negovanović a ostatní proti Srbsku
  Diskriminace na základě zdravotního postižení
Zpravodaj č. 1/2022
 • Životní prostředí
  Kapa a ostatní proti Polsku
  Hluk ze silniční dopravy
 • Šikana na pracovišti
  Špadijer proti Černé Hoře
  Ochrana whistleblowera
 • Důvěrnost komunikace advokáta a klienta
  Särgava proti Estonsku
  Filtrování obsahu nosičů dat
2021
Zpravodaj č. 4/2021
 • Barnevernet
  E. M. a ostatní proti Norsku
  Odebrání dětí z české rodinyv zahraničí
 • Kyberšikana
  Volodina proti Rusku (č. 2)
  Účinné trestní stíhání násilí v online prostoru
 • Útok ruských agentů
  Carter proti Rusku
  Odpovědnost státu za porušení Úmluvy mimo jeho území
Zpravodaj č. 3/2021
 • Sexuální násilí
  J. L. proti Itálii
  Role vnitrostátních soudů v boji proti genderové nerovnosti
 • Ochrana dětí ve školním prostředí
  F. O. proti Chorvatsku
  Opatření na potírání šikany ze strany učitelů
 • Hromadné sledování
  Big Brother Watch a ostatní proti Spojenému království
  Právní úprava postupů zpravodajských služeb