Výkon rozsudků ESLP a rozhodnutí dalších mezinárodních lidskoprávních orgánů

Výkon rozhodnutí na vnitrostátní úrovni

Informace o postupu kanceláře vládního zmocněnce po vydání rozhodnutí o porušení mezinárodních lidskoprávních závazků České republiky na vnitrostátní úrovni.

Více informací

Kolegium expertů pro výkon rozsudků

Kolegium expertů pro výkon rozsudků ESLP a provádění EÚLP je poradní orgán vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP, který projednává výkon rozsudků ESLP a rozhodnutí dalších mezinárodních lidskoprávních orgánů na vnitrostátní úrovni.

Více informací

Průběh řízení o výkonu před mezinárodními orgány

Informace o dohledu mezinárodních orgánů nad výkonem rozsudků ESLP a rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva nebo Výborů OSN na vnitrostátní úrovni. 

Aktuální témata

D. H. a ostatní proti ČR

Diskriminace romských žáků v přístupu k základnímu vzdělání

Approach proti ČR

Nepřijatelnost tělesného trestání dětí

ICJ proti ČR

Procesní práva dětí mladších 15 let v řízení o činu jinak trestném

B. Ü. a Sládková proti ČR

Účinné vyšetřování špatného zacházení ze strany policistů

V proti ČR

Zasahování policie proti osobám s duševní poruchou

Komissarov proti ČR

Přiměřenost délky vydávací vazby při souběhu s azylovým řízením

UWE proti ČR

Rovné odměňování žena mužů a vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích orgánech obchodních společností

Transgender Europe a ILGA-Europe proti ČR

Podmínka sterilizace pro úřední změnu pohlaví

B. J. a P. J. proti ČR

Procesní práva dětí v soudním řízení

ERTF proti ČR

Nucené vystěhování a dostupné bydlení pro Romy

ERRC a MDAC proti ČR

Umisťování malých dětí do ústavních zařízení

ERRC proti ČR

Sběr etnických údajů

Archiv

Témata, kterými se kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR pře ELSP zabývala v rámci výkonu rozsudků ESLP a rozhodnutí dalších mezinárodních lidskoprávních orgánů v minulosti.