ERTF proti ČR - Dostupné bydlení pro Romy

Evropský výbor pro sociální práva v rozhodnutí ze dne 17. května 2016 ve věci European Roma and Travellers Forum (ERTF) proti České republice shledal, že došlo k porušení článků 11 a 16 Evropské sociální charty z důvodů nedostatečného naplnění práv Romů v oblasti zdravotní péče, vzdělání a bydlení.

Český text rozhodnutí je k dispozici zde. Anotace rozhodnutí je k dispozici zde. Podklady k řízení o přijatelnosti a odůvodněnosti kolektivní stížnosti jsou k dispozici zde.

Aktuální stav řízení

Kolegium expertů se v rámci implementace rozhodnutí zaměřilo na obecná opatření k nápravě Výborem shledaného porušení článku 16 Charty spočívajícího v nedostatečných zárukách při vystěhování, nevyhovujících podmínkách bydlení a nedostatku dostupného bydlení. Ostatními aspekty Výborem shledaného porušení Charty, tedy územní segregací Romů a jejich přístupem ke zdravotní péči se aktuálně zabývají věcné příslušné orgány, zejména Úřad vlády, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví.

Ke dni 14. března 2024 je situace taková, že Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo návrh zákona o podpoře v bydlení, jehož cílem je nastavení systémového řešení bytové nouze v České republice, které bude spolu s dalšími nástroji fungovat dlouhodobě a bude sloužit i jako prostředek pro efektivní nastavení potřebných investic do bydlení.

Kolegium expertů 

Kolegium expertů se tématem deinstitucionalizace péče o malé děti zabývalo opakovaně, naposledy dne 5. září 2023.

  • Podklady k tématu na jednání konané dne 5. září 2023 naleznete zde. Zápis a závěry z jednání k tématu naleznete zde
  • Podklady k tématu na jednání konané dne 15. listopadu 2022 naleznete zde
  • Podklady k tématu na jednání konané dne 13. května 2021 naleznete zde. Zápis a závěry z jednání k tématu naleznete zde.
  • Podklady k tématu na jednání konané dne 14. ledna 2020 naleznete zde. Zápis a závěry z jednání k tématu naleznete zde.

Dohled nad výkonem rozhodnutí

Dohled Výboru ministrů Rady Evropy nad výkonem rozhodnutí dosud nebyl ukončen. Níže naleznete dokumenty vztahující se k řízení o výkonu rozhodnutí.

Další podklady