Approach proti ČR - Nepřijatelnost tělesného trestání dětí

Evropský výbor pro sociální práva v rozhodnutí ze dne 20. ledna 2015 ve věci Approach proti České republice rozhodl, že v České republice není výslovně ani prostřednictvím jasné judikatury zakotvena nepřijatelnost tělesného trestání dětí. Je třeba novelizovat zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který hovoří o přiměřenosti výchovných prostředků. Legislativní ukotvení nepřijatelnosti tělesného trestání dětí se neobejde bez masivní osvěty o škodlivosti tělesného trestání dětí a pozitivním rodičovství.

Český text rozhodnutí je k dispozici zde. Anotace rozhodnutí je k dispozici zde. Podklady k řízení o přijatelnosti a odůvodněnosti kolektivní stížnosti jsou k dispozici zde.

Aktuální stav řízení

Ke dni 18 prosince 2023 je situace taková, že končí meziresortní připomínkové řízení k novele občanského zákoníku předložené Ministerstvem spravedlnosti, ve které se ukotvuje nepřijatelnost tělesného trestání dětí. Očekává se, že v únoru 2024 bude novela předložena vládě. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvolní finanční prostředky na přijetí souboru nelegislativních opatření (osvěta, pozitivní rodičovství, služby pro rodiče a děti). Spojením vládního a nevládního sektoru vznikla iniciativa Dětství bez násilí, která chce, aby Česká republika byla místem, kde všechny děti mají právo na dětství bez násilí a kde se netoleruje tělesné trestání dětí.

Kolegium expertů

Kolegium expertů se tématem legislativního ukotvení nepřijatelnosti tělesného trestání dětí zabývalo opakovaně, naposledy dne 5. září 2023.

  • Podklady k tématu na jednání konané dne 5. září 2023 naleznete zde. Zápis a závěry z jednání k tématu naleznete zde.
  • Podklady k tématu na jednání konané dne 15. listopadu 2022 naleznete zde. Zápis a závěry z jednání k tématu naleznete zde.
  • Podklady k tématu na jednání konané dne 13. května 2021 naleznete zde. Věc nebyla projednávána ústně, proto k ní z jednání neexistuje zápis.
  • Podklady k tématu na jednání konané dne 14. ledna 2020 naleznete zde. Zápis a závěry z jednání k tématu naleznete zde
  • Podklady k tématu na jednání konané dne 22. listopadu 2018 naleznete zde. Zápis a závěry z jednání k tématu naleznete zde.

Dohled nad výkonem rozhodnutí

Dohled Výboru ministrů Rady Evropy nad výkonem rozhodnutí dosud nebyl ukončen. Níže naleznete dokumenty vztahující se k řízení o výkonu rozhodnutí.

Další podklady