Akademie evropského práva (ERA)

Akademie evropského práva, známá pod německou zkratkou ERA - Europäische Rechtsakademie, je mezinárodní centrum pro vzdělávání a diskuzi právníků. Cílem této veřejné nadace je zvyšovat povědomí o evropském právu a šířit příklady dobré praxe.