Veřejný ochránce práv Evropské unie

Činnost Evropského ombudsmana se zabývá šetřením stížností na nesprávné úřední postupy ze strany EU, včetně porušení základních lidských práv, a zaměřuje se na širší systémové otázky týkající se orgánů a institucí EU.