Evropský soud pro lidská práva

Evropský soud pro lidská práva se zabývá individuálními nebo mezistátními stížnostmi namítajícími porušení občanských a politických práv zaručených Evropskou úmluvou o lidských právech. Jednotlivci se na něj mohou obracet přímo.

Základní informace

Podání stížnosti

Knowledge Sharing Platform
Platforma pro sdílení znalostí o různých oblastech judikatury Soudu. Obsahuje příručky k jednotlivým článkům Úmluvy i tematicky zaměřeným oblastem.

HUDOC
Databáze všech rozsudků Soudu

HUDOC-EXEC
Databáze o výkonu rozsudků Soudu

Evropský soud pro lidská práva
Evropský soud pro lidská práva, European Court of Human Rights (Strasbourg), autor: CherryX, 12. března 2012, CC BY-SA 3.0