Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy, který plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením vlády České republiky a jejích orgánů.

Při Úřadu vlády fungují poradní a pracovní orgány, které si vláda zřizuje k podpoře své činnosti. Skládají se z členů vlády a dalších odborníků. Mezi těmito orgány působí i několik expertních orgánů se zaměřením na různé otázky lidských práv.