Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) poskytuje nezávislé odborné poradenství, kterého mohou využít vnitrostátní i unijní orgány s rozhodovací pravomocí. Přispívá tak k tomu, že diskuze, politiky a právní předpisy v oblasti základních práv vycházejí z empirických dat a reálné situace.

Poskytuje poradenství zejména v oblastech diskriminace, přístupu ke spravedlnosti, rasismu a xenofobie, ochrany údajů, práv obětí, práv dětí. Agentura si klade za cíl pomoci účinněji prosazovat a chránit základní práva v celé EU. 

E-learning 

Kurzy k Chartě základních práv EU, opatrovnictví dětí bez doprovodu a pro média