Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR)

Rada OSN pro lidská práva 
Práva k obrázku: Rada OSN pro lidská práva, Human Rights Council - 28th Session, autor: UN Photo / Jean-Marc Ferré, 20. března 2015, CC BY-NC-ND 2.0 DEED

Úřad Vysokého komisaře představuje hlavní lidskoprávní orgán OSN, jehož náplní práce je chránit a prosazovat lidská práva po celém světě a v tomto směru dohlížet na státní orgány a pomáhat jim k zajištění silnější ochrany lidských práv. Úřad zároveň slouží jako Sekretariát Rady OSN pro lidská práva. 

Základní informace 

Databáze obecných komentářů

Obecné komentáře výborů OSN k jednotlivým lidskoprávním Úmluvám  

Periodické zprávy zemí  

Databáze zpráv států o dodržování závazků vyplývajících z Úmluv OSN CAT, CRC, CERD, CEDAW, CRPD, CESR.