Člověk v tísni

Česká nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Kromě okamžité humanitární pomoci lidem v nouzi při přírodních katastrofách nebo ve válečných krizích se zaměřuje i na dlouhodobou pomoc lidem žijícím v chudobě a špatných životních podmínkách. Je aktivní v advokační činnosti, lidskoprávním vzdělávání a propagaci lidských práv.