Evropský výbor pro sociální práva zveřejnil své rozhodnutí ze dne 17. října 2023 o kolektivní stížnosti podané Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre proti České republice. Věc se týká používání síťových lůžek jako omezovacího prostředku v psychiatrické péči.

Podle stěžovatelské organizace mělo používání síťových lůžek v české psychiatrii představovat porušení práva na ochranu zdraví a práva starých osob na sociální ochranu. Výbor k tomu připomněl, že pojem zdraví ve smyslu Evropské sociální charty nespočívá jen v absenci nemoci, ale zahrnuje rovněž tělesné, duševní a sociální blaho jednotlivce. Využívání síťových lůžek přitom může podle Výboru zasahovat do práva na zachování tělesné a duševní integrity a narušovat lidskou důstojnost. Psychiatrická péče by měla být poskytována primárně v zařízeních komunitního typu a je povinností státu usilovat v této oblasti o prevenci a destigmatizaci pacientů. To se týká i starších osob, kterým by měl stát umožnit vést nezávislý život v jim známém prostředí. K tomu musí zajistit nezbytné zdroje a podporu včetně bydlení přiměřeného jejich potřebám a zdravotnímu stavu.

Česká republika přitom přijala právní úpravu, která od ledna 2022 používání síťových lůžek v psychiatrické péči zakazuje. Vzhledem k tomu, že Výbor rozhoduje o právní situaci platné v den rozhodnutí, dospěl k závěru, že Česká republika Chartu neporušuje. Zdůraznil však, že zákaz síťových lůžek nesmí mít za následek nárůst využití jiných omezovacích prostředků, ale že v okamžiku vydání rozhodnutí nemá žádné zprávy, které by existenci podobného trendu naznačovaly.

Překlad rozhodnutí do českého jazyka a jeho anotaci naleznete zde.