Stát v loňském roce vyhrál 19 věcí před Evropským soudem pro lidská práva. Pouze ve 4 případech štrasburský soud shledal porušení lidských práv. Dalších 6 věcí uzavřel jinak. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou dnes předložili ministr spravedlnosti a vládní zmocněnec vládě o bilanci České republiky před Evropským soudem pro lidská práva a dalších mezinárodních orgánech za rok 2022.

Stěžovatelé v loňských řízeních žádali v souhrnu částku převyšující 337 milionů Kč. Také na základě kvalitní obhajoby státu, kterou má na starosti Kancelář vládního zmocněnce, Soud však přiznal náhrady pouze ve výši necelého 1,5 milionu Kč.

Česká republika v roce 2022 v řízení před štrasburským soudem neuspěla čtyřikrát. Odsuzující rozsudky se týkaly délky vydávací vazby, výše náhrady za vyvlastněné pozemky a vyšetřování použití donucovacích prostředků ze strany policie.

Štrasburk rozhodl už 800 českých věcí. Stát odsoudil jen výjimečně

Od roku 1993 Soud posoudil už téměř 800 stížností vůči České republice. Porušení Úmluvy shledal ve 229 případech. Započteme-li i stížnosti, které Soud odmítne, aniž by si vyžádal stanovisko vlády, odsoudí Českou republiku jen v 1–2 % stížností, které stěžovatelé k Soudu podají. Tato čísla ukazují na dobrou práci českých soudů v čele s Ústavním soudem a kvalitní obhajobu státu v řízeních před štrasburským soudem.

Výroční zpráva obsahuje i informace o výkonu odsuzujících rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a Evropského výboru pro sociální práva. Česká republika musí v následujícím období věnovat pozornost zejména rozhodnutým případům, které se týkají diskriminace romských žáků ve vzdělávání, sterilizace jakožto podmínky pro právní uznání změny pohlaví, legislativního zakotvení nepřijatelnosti tělesného trestání dětí a rovného odměňování žen a mužů.

Celé znění zprávy za rok 2022 je k dispozici zde.