Evropský soud pro lidská práva dnes zveřejnil rozhodnutí ve věci Dohnal proti České republice. Případ se týkal údajného zpochybnění spoluvlastnictví stěžovatele k pozemku, který stát užíval a částečně získal do vlastnictví během komunistického režimu. Štrasburský soud stížnost odmítl pro nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy.

Stěžovatel se stal spoluvlastníkem pozemku na základě dědického řízení. Současně se účastnil soudních řízení o vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku ze strany státu a na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. V obou řízeních soudy pro účely posouzení předmětů sporů posuzovaly jako předběžnou otázku vlastnické právo stěžovatele k pozemku. V odůvodnění rozsudků soudy vlastnictví stěžovatele zpochybnily. Stěžovatel se proti tomu neúspěšně bránil před Ústavním soudem.

Štrasburský soud ve shodě s vládou uvedl, že vnitrostátní soudy posuzovaly spoluvlastnictví stěžovatele pouze jako předběžnou otázku kvůli vydání rozhodnutí v těchto konkrétních řízeních. Své závěry uvedly v odůvodnění, nikoli ve výroku rozsudků, který je jediný závazný pro všechny orgány. Jejich konstatování neměla žádný dopad na zápis v katastru nemovitostí, ve kterém byl stěžovatel stále zapsán jako spoluvlastník. Na vnitrostátní úrovni by tak muselo proběhnout řízení o určení vlastnictví, k čemuž dosud nedošlo.

Rozhodnutí v celém znění naleznete v anglickém jazyce zde.

Anotace bude přibližně za měsíc k dispozici v české databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

 

Kancelář vládního zmocněnce

11. května 2023