Evropský soud pro lidská práva v nedávném rozsudku uvedl, že pokud se politici rozhodnou využívat sociální média pro politické účely a zřídí si na nich veřejně přístupný účet, může z toho pro ně za určitých okolností plynout i trestněprávní odpovědnost v souvislosti s příspěvky přidanými třetími osobami. Více informací naleznete v aktuálním čísle Zpravodaje KVZ k rozsudkům z oblasti lidských práv.

Rozsudek velkého senátu štrasburského soudu ve věci Sanchez proti Francii se týká případu francouzského politika, který si pro účely volební kampaně založil veřejně přístupný profil na Facebooku. V roce 2011 zveřejnil na tomto profilu příspěvek, k němuž pak další osoby přidaly komentáře negativně laděné proti muslimskému obyvatelstvu ve Francii. Většina těchto komentářů zůstala na profilu přístupná několik měsíců. Francouzské soudy uznaly politika vinným z trestného činu podněcování k nenávisti vůči muslimům, neboť komentáře ze svého účtu neprodleně nesmazal.

Dle štrasburského soudu v tomto případě nedošlo k porušení svobody projevu. Soud zdůraznil, že pokud politik vytvoří veřejné fórum pro výměnu názorů, plynou mu z toho jisté povinnosti, a to zejména zavedení alespoň minimální míry automatického filtrování nebo následného moderování uživatelských komentářů. Jestliže by totiž byl politik zbaven veškeré odpovědnosti za komentáře třetích osob na svém účtu, mohlo by to usnadnit zneužívání dané platformy pro nenávistné projevy, výzvy k násilí, lži a dezinformace.

V novém čísle čtvrtletníku Kanceláře vládního zmocněnce jsme připravili i shrnutí dalších významných rozsudků štrasburského soudu. Přečíst si tak můžete anotace k tématům zásahů státu do soudcovských platů v České republice, dopadů úřední změny pohlaví na rodičovství, inkluzivního vzdělávání či ochrany nezákonně postaveného obydlí.

Aktuální číslo Zpravodaje KVZ i archiv starších čísel naleznete zde.

K bezplatnému odběru Zpravodaje je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz.

Kancelář vládního zmocněnce

7. listopadu 2023