Evropský soud pro lidská práva v nedávném rozsudku uvedl, že pokud vnitrostátní orgány nařídí po rozchodu rodičů styk dětí s otcem, který se projevuje agresivně, mají podniknout kroky k zajištění jejich bezpečí a psychické rovnováhy. Více informací k rozsudku naleznete v aktuálním čísle Zpravodaje KVZ k rozsudkům z oblasti lidských práv. 

Podle štrasburského rozsudku I. M. a ostatní proti Itálii žalovaný stát nenaplnil svůj pozitivní závazek ochránit děti 

při soudně nařízeném styku s jejichTitulní strana Zpravodaje KVZ 01 2023 násilnickým otcem. Evropský soud italským orgánům zejména vytkl, že nezajistily, aby se schůzky konaly na vhodném místě a v přítomnosti psychologa. Matce dětí, která těmto setkáním bránila, navíc vnitrostátní orgány pozastavily rodičovskou odpovědnost a označily ji za „nespolupracujícího rodiče", což štrasburský soud shledal jako zvlášť znepokojivé.

V novém čísle čtvrtletníku Kanceláře vládního zmocněnce jsme připravili i shrnutí dalších významných rozsudků štrasburského soudu. Přečíst si tak můžete anotace k tématům náhradního mateřství u stejnopohlavních párů, náboženské hate speech, povinnosti státu zabránit zneužití eutanazie či rasového profilování. V tomto čísle naleznete také rekordních 13 rozsudků a rozhodnutí vůči České republice za dané období.

Aktuální číslo Zpravodaje KVZ i archiv starších čísel naleznete zde.

K bezplatnému odběru Zpravodaje je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz.