Evropský soud pro lidská práva zveřejnil rozhodnutí Kuklovi proti České republice. Případ se týkal hrozícího nebezpečí umístěním vysokotlakového plynovodu v blízkosti podzemí domu stěžovatelů v rozporu s bezpečnostními předpisy. Štrasburský soud stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou.

Stěžovatelé mnoho let po koupi svého rodinného domu zjistili, že se v jeho těsné blízkosti v podzemí nachází vysokotlakový plynovod. Takové umístění bylo sice v rozporu s vnitrostátními předpisy, nicméně plynovod byl na pozemek umístěn se souhlasem předchozích vlastníků za náhradu. Pro snížení nebezpečí vnitrostátní orgány přijaly mnoho bezpečnostních opatření. Později úsek plynovodu vedoucí skrze pozemek stěžovatelů úplně vyřadily z provozu, potrubí vyčistily od plynu a zalily bentonitem.

Štrasburský soud ve shodě s vládou uvedl, že se stěžovatelům nepodařilo prokázat bezprostředně hrozící nebezpečí pro jejich život či zdraví. Bylo důležité, že vnitrostátní orgány přijaly celou řadu bezpečnostních opatření a že plynovod následně deaktivovaly. Situace tak nedosáhla minimální hranice závažnosti pro shledání porušení práva na respektování soukromého a rodinného života. Na tomto závěru nezměnila nic ani skutečnost, že se plynovod nacházel na pozemku stěžovatelů v rozporu s vnitrostátními předpisy.

Stěžovatelé dále nedoložili, že by jejich pozemek ztratil hodnotu. Pokud jim nadto předchozí prodávající zatajil existenci plynovodu pod pozemkem, měli se po něm domáhat odškodnění, což se nestalo. Štrasburský soud tak rozhodl o nepřijatelnosti i námitky porušení práva na ochranu majetku.

Rozhodnutí v celém znění naleznete v anglickém jazyce zde.

Anotace bude přibližně za měsíc k dispozici v české databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva.