Řízení před mezinárodními kontrolními orgány v oblasti lidských práv

Informace o dohledu mezinárodních orgánů nad výkonem rozsudků ESLP a rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva nebo Výborů OSN na vnitrostní úrovni.