KLÍČOVÉ TÉMA[1]

Zajišťování migrujících dětí

(Naposledy aktualizováno: 28/02/2023)

Úvod

Soud se zabýval zajištěním migrujících dětí – jak s doprovodem, tak bez doprovodu – při vstupu na území a za účelem vyhoštění. Zajišťování migrujících dětí je řešeno v různých ustanoveních Úmluvy, konkrétně v článcích 3, 5 a 8 Úmluvy.

Zásady vyplývající ze současné judikatury

Článek 3 Úmluvy:

Děti s doprovodem

Děti bez doprovodu

 • Ačkoli mají státy v zásadě pozitivní povinnost poskytnout dětem žádajícím o azyl ochranu a humanitární pomoc bez ohledu na to, zda jsou doprovázeny, či nikoli, některé konkrétní povinnosti státu se přesto mohou lišit v závislosti na tom, zda jsou děti samy nebo v doprovodu svých rodičů (Rahimi proti Řecku, 2011, § 63; Abdullahi Elmi a Aweys Abubakar proti Maltě, 2016, § 112).
 • V řadě případů, pokud jde o děti bez doprovodu, Soud shledal porušení článku 3 s ohledem na délku a podmínky zajištění (Mubilanzila Mayeka a Kaniki Mitunga proti Belgii, 2006, § 50–59; Rahimi proti Řecku, 2011, § 81–86; Abdullahi Elmi a Aweys Abubakar proti Maltě, 2016, § 113–115).
 • Ve věci Rahimi proti Řecku, 2011, kde byl nezletilý bez doprovodu zajišťován po dobu dvou dnů do svého vyhoštění ze země, Soud, aniž by vzal v úvahu délku zajištění, shledal porušení článku 3 na základě mimořádně zranitelné situace stěžovatele a špatných podmínek v zajišťovacím zařízení, které podkopávaly samu podstatu lidské důstojnosti (§ 85–86).
 • Rodiče:
  - V případech týkajících se dětí bez doprovodu Soud rozhodoval také o jejich rodičích, kteří byli v rozhodné době od svých dětí odděleni. Ve věci Mubilanzila Mayeka a Kaniki Mitunga proti Belgii, 2006, Soud shledal porušení článku 3 jak v případě dítěte bez doprovodu, které bylo dva měsíce samo zajišťováno v tranzitním středisku, než bylo vyhoštěno, tak v případě matky dítěte, která se nacházela v jiné zemi. Vzhledem ke zranitelné situaci a nízkému věku dítěte bez doprovodu (pět let), které bylo odděleno od své rodiny, Soud shledal, že belgické orgány nesplnily svůj pozitivní závazek chránit dítě, jelikož jej umístily do uzavřeného střediska určeného pro dospělé, neposkytly mu odpovídající péči a vystavily jej takovým podmínkám, které svědčí o nedostatku lidskosti, což představovalo nelidské zacházení podle článku 3 (§ 50–59). Při určování, že matčino utrpení a úzkost z dceřina zajištění dosáhly stupně závažnosti, který představuje porušení článku 3, Soud považoval skutečnost, že orgány matku neinformovaly o deportaci její dcery, za faktor, který tyto pocity zhoršil (§ 60–70).
  - Naopak v jiném případě Soud sice shledal porušení článku 3 ve vztahu k dětem, ale neshledal porušení článku 3 ve vztahu k otci, který trpěl v důsledku zajištění a vyhoštění svých dětí, které byly v rozhodné době bez doprovodu, na základě skutečnosti, že si byl vědom toho, že se o jeho děti může po návratu postarat jeho vlastní matka (Moustahi proti Francii, 2020, § 77–78).

Článek 5 Úmluvy:

Článek 8 Úmluvy:

Významné příklady

Děti bez doprovodu:

 • Mubilanzila Mayeka a Kaniki Mitunga proti Belgii, 2006: pětileté dítě bez doprovodu zajišťované po dobu dvou měsíců v zařízení pro dospělé; porušení článku 3, porušení čl. 5 odst. 1.
 • Rahimi proti Řecku, 2011: patnáctiletý dětský žadatel o azyl bez doprovodu, který byl dva dny zajišťován v zajišťovacím zařízení pro dospělé ve velmi špatných podmínkách; porušení článku 3, porušení čl. 5 odst. 1.
 • Abdullahi Elmi a Aweys Abubakar proti Maltě, 2016: dvě děti bez doprovodu ve věku 16/17 let, zajišťované přibližně osm měsíců ve špatných podmínkách v očekávání výsledku řízení o posouzení věku; porušení článku 3, porušení čl. 5 odst. 1.
 • H.A. a ostatní proti Řecku, 2019: děti bez doprovodu ve věku 14 až 17 let, zajištěné v rámci „ochranného opatření“ v rozmezí 21 až 33 dnů na policejní stanici; porušení článku 3, porušení čl. 5 odst. 1.

Děti s doprovodem:

 • Zjištění týkající se dětí
  - Případy, kdy byly rodiny zajišťovány v nevhodných podmínkách:
       - Muskhadzhiyeva a ostatní proti Belgii, 2010: čtyři děti ve věku sedm měsíců, tři a půl roku, pět a sedm let držené v uzavřeném tranzitním středisku více než měsíc před jejich vyhoštěním; porušení článku 3, porušení čl. 5 odst. 1.
       - Popov proti Francii, 2012: děti ve věku pět měsíců a tři roky byly patnáct dní drženy před vyhoštěním v zajišťovacím zařízení, které nebylo přizpůsobeno jejich věku; porušení článku 3, porušení čl. 5 odst. 1, porušení článku 8.
       - S.F. a ostatní proti Bulharsku, 2017: děti ve věku jeden a půl roku, jedenáct let a šestnáct let byly zajišťovány ve špatných podmínkách po dobu 32 až 41 hodin; porušení článku 3.
       - R.R. a ostatní proti Maďarsku, 2021, a H.M. a ostatní proti Maďarsku, 2022: děti byly se svými rodiči téměř čtyři měsíce zajišťovány v tranzitní zóně se špatnými životními podmínkami, kde čekaly na výsledek své žádosti o azyl: porušení článku 3, porušení čl. 5 odst. 1.
       - M.D. a A.D. proti Francii, 2021: čtyřměsíční dítě a kojící matka byly jedenáct dní zajišťovány v nevhodných prostorách; porušení článku 3, porušení čl. 5 odst. 1.
  - Případy, kdy materiální podmínky nebyly samy o sobě v rozporu s článkem 3:
       - A.B. a ostatní proti Francii, 2016: dítě ve věku čtyř let zajištěné po dobu osmnácti dnů: porušení článku 3, porušení čl. 5 odst. 1, porušení článku 8.
       - R.M. a ostatní proti Francii, 2016: sedmiměsíční dítě zajištěno na sedm dní; porušení článku 3, porušení čl. 5 odst. 1.
       - A.M. a ostatní proti Francii, 2016: dítě ve věku dvou a půl roku a další dítě ve věku čtyř měsíců zajištěno po dobu nejméně sedmi dnů; porušení článku 3, neporušení čl. 5 odst. 1, neporušení článku 8.
       - R.K. a ostatní proti Francii, 2016 patnáctiměsíční dítě zajištěno na devět dní; porušení článku 3, porušení čl. 5 odst. 1, porušení článku 8.
       - M.H. a ostatní proti Chorvatsku, 2021: děti ve věku od jednoho roku do sedmnácti let zajištěny na dva měsíce a čtrnáct dní; porušení článku 3, porušení čl. 5 odst. 1.
       -  N.B. a ostatní proti Francii, 2022: osmileté dítě zajištěno na čtrnáct dní; porušení článku 3, porušení článku 34.
  - Zjištění ve vztahu k doprovázejícím rodičům:
       - Muskhadzhiyeva a ostatní proti Belgii, 2010: neporušení článku 3, neporušení čl. 5 odst. 1.
       - Popov proti Francii, 2012: neporušení článku 3, porušení článku 8.
       - A.B. a ostatní proti Francii, 2016: porušení článku 8.
       - A.M. a ostatní proti Francii, 2016: neporušení čl. 5 odst. 1, neporušení článku 8.
       - Bistieva a ostatní proti Polsku, 2018: porušení článku 8.
       - R.R. a ostatní proti Maďarsku, 2021: porušení článku 3 (těhotná žena ve vážném zdravotním stavu), porušení čl. 5 odst. 1.
       - M.D. a A.D. proti Francii, 2021: porušení článku 3 (kojící matka).
       - M.H. a ostatní proti Chorvatsku, 2021: neporušení článku 3, porušení čl. 5 odst. 1.

Související témata

 • Zajištění migrujících dětí podle článků 3 a 5 Úmluvy s sebou může přinášet problematiku postupů určování věku (např Mahamed Jama proti Maltě, 2015 a Abdullahi Elmi a Aweys Abubakar proti Maltě, 2016), v některých případech je tato problematika posuzována samostatně podle článku 8 Úmluvy, jako např. ve věci Darboe a Camara proti Itálii, 2022).
 • V souvislosti se zajištěním přistěhovalců byla konkrétní povinnost zvážit méně represivní alternativní metody formulována pouze v případě zranitelných osob zajištěných podle čl. 5 odst. 1 písm. f) (např. Rahimi proti Řecku, 2011, pokud jde o nezletilé osoby a Yoh-Ekale Mwanje proti Belgii, 2011, pokud jde o zranitelné dospělé osoby), zatímco v souvislosti se zajištěním migrujících dospělých osob se posouzení nezbytnosti zajištění nevyžaduje (Saadi proti Spojenému království, 2008, § 72). Pokud však vnitrostátní právo, případně ve spojení s právem EU, stanoví přísnější požadavky, pokud jde o zajištění migrujících dospělých osob bez zvláštní zranitelnosti, zahrnuje zákonnost zajištění požadavek na dodržení hmotněprávních a procesních pravidel vnitrostátního práva (viz Muhammad Saqawat proti Belgii, 2020, § 47–49).

KLÍČOVÉ ODKAZY NA JUDIKATURU

Zásadní případy:

 • Mubilanzila Mayeka a Kaniki Mitunga proti Belgii, č. 13178/03, 12. října 2006 (porušení článku 3, porušení čl. 5 odst. 1, porušení čl. 5 odst. 4, porušení článku 8);
 • Rahimi proti Řecku, č. 8687/08, 5. dubna 2011 (porušení článku 3, porušení čl. 5 odst. 1, porušení článku 13);
 • Popov proti Francii, č. 39472/07 a 39474/07, 19. ledna 2012 (porušení článku 3 (děti), neporušení článku 3 (rodiče), porušení čl. 5 odst. 1 (děti), porušení čl. 5 odst. 4 (děti), porušení článku 8);
 • A.B. a ostatní proti Francii, č. 11593/12, 12. července 2016 (porušení článku 3 (dítě), porušení čl. 5 odst. 1 (dítě), porušení čl. 5 odst. 4 (dítě), porušení článku 8).

Podle článku 3:

Podle článku 5:

Podle článku 8:

[1]  Vypracováno kanceláří Soudu. Pro Soud není závazné. 
Původní text je použit se souhlasem Rady Evropy (Sekce pro vztahy s veřejností a publikaci) a Evropského soudu pro lidská práva (Oddělení správy znalostí). Tento překlad byl zveřejněn na základě dohody s Radou Evropy a Evropským soudem pro lidská práva a je výhradní odpovědností Ministerstva spravedlnosti České republiky.