Karel Des Fours Walderode a další oznamovatelé proti ČR – Podmínka státního občanství pro restituci majetku

Výbor OSN pro lidská práva shledal podmínku občanství (a ve svých prvních rozhodnutích i trvalého bydliště) jako podmínku pro restituci majetku za svévolnou a diskriminační. Odmítnutí restituce majetku podle zákona č. 243/1992 Sb. z důvodu nesplnění podmínky státního občanství představuje porušení článku 26 ve spojení s článkem 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Český text rozhodnutí je k dispozici zde.