Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů při užívání webových stránek Mezi-soudy.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Vám poskytujeme informaci o zpracování osobních údajů při užívání webových stránek Mezi-soudy.

I. Cookies

Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. Pro technické ukládání těchto cookies do koncového zařízení není podle ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vyžadován souhlas subjektu údajů.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

II. Adresa elektronické pošty (e-mail). 

Vámi poskytnutá adresa elektronické pošty slouží k vytvoření uživatelského účtu pro poskytnutí pokročilé služby webové stránky - uložení výsledků vyhledávání pro lepší orientaci a případnou další analýzu. Tato adresa současně slouží k případné obnově zapomenutého hesla.

III. Další informace o zpracování osobních údajů.

a)     Správcem osobních údajů je Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2. 

b)    Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Jan Panoš, se sídlem Vyšehradská 16,  128 12 Praha 2, e-mail: poverenec@msp.justice.cz, který je také kontaktní osobou správce pro uvedené zpracování.

c)     Zpracování osobních údajů (adresy elektronické pošty) probíhá výhradně za účelem zřízení a obsluhy uživatelského účtu. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

d)    Uvedené osobní údaje nebudou použity k jiným účelům ani předány jiným příjemcům.

e)     Uvedené osobní údaje budou uchovávány v informačním systému. Jejich zpracování a zabezpečení bude probíhat plně v souladu s interními předpisy Ministerstva spravedlnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a pouze prostřednictvím pověřených zaměstnanců. 

f)     Osobní údaje budou uchovávány do doby zrušení Vašeho uživatelského účtu na základě Vaší žádosti.   

IV. Naplnění Vašich práv.

V souladu se zpracováním osobních údajů Ministerstvem spravedlnosti můžete uplatnit následující práva: 

a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Obecného nařízení)

b) právo na opravu – doplnění (čl. 16 Obecného nařízení)

c) právo na výmaz (čl. 17 Obecného nařízení)

c) právo na omezení zpracování (čl. 18 Obecného nařízení)

d) právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 Obecného nařízení), kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Podle čl. 21 odst. 1 Obecného nařízení máte právo z důvodu Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě právního titulu oprávněného zájmu nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci včetně profilování založeného na těchto právních titulech.