ERRC a MDAC proti ČR - Umisťování malých dětí do tzv. kojeneckých ústavů

Evropský výbor pro sociální práva v rozhodnutí ze dne 17. června 2020 ve věci European Roma Rights Centre (ERRC) a Mental Disability Advocacy Centre (MDAC ) proti České republice rozhodl, že Česká republika porušuje článek 17 Evropské sociální charty tím, že umisťuje malé děti do dětských domovů pro děti do tří let věku, tzv. kojeneckých ústavů (nyní povětšinou nazývaných dětská centra).

Český text rozhodnutí je k dispozici zde. Anotace rozhodnutí je k dispozici zde. Podklady k řízení o přijatelnosti a odůvodněnosti kolektivní stížnosti jsou k dispozici zde.

Aktuální stav řízení

Ke dni 14. března 2024 je situace taková, že se ve 2. čtení Poslanecké sněmovny nachází návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a dalších souvisejících zákonů, ve kterém se zcela ruší právní úprava dětských domovů pro děti do tří let věku v zákoně o zdravotních službách a ukončuje se jejich činnost ke dni 31. prosince 2024. Návrh novely je projednáván jakožto sněmovní tisk č. 573.

Kolegium expertů 

Kolegium expertů se tématem deinstitucionalizace péče o malé děti zabývalo opakovaně, naposledy dne 5. září 2023.

  • Podklady k tématu na jednání konané dne 5. září 2023 naleznete zde. Zápis a závěry z jednání k tématu naleznete zde
  • Podklady k tématu na jednání konané dne 15. listopadu 2022 naleznete zde.
  • Podklady k tématu na jednání konané dne 13. května 2021 naleznete zde. Zápis a závěry z jednání k tématu naleznete zde.

Dohled nad výkonem rozhodnutí

Dohled Výboru ministrů Rady Evropy nad výkonem rozhodnutí dosud nebyl ukončen. Níže naleznete dokumenty vztahující se k řízení o výkonu rozhodnutí.

Další podklady