Jednání Kolegia dne 13. května 2021

Sedmé jednání Kolegia se uskutečnilo dne 13. května 2021. Vládní zmocněnec členy Kolegia úvodem seznámil s novinkami z agendy kanceláře vládního zmocněnce. Poté členové Kolegia diskutovali aktuální stav výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva ve věcech D. H. a ostatní proti České republice (diskriminace romských žáků v přístupu ke vzdělání) a Tempel proti České republice (přikázání věci jinému soudu a apelační princip odvolání v trestních věcech). Následně probírali implementaci rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věcech ERTF proti České republice (záruky při nuceném vystěhování), UWE proti České republice (rovné odměňování žen a mužů), ERRC a MDAC proti České republice (umisťování dětí do 3 let do institucionální péče) a ICJ proti České republice (procesní záruky v řízení s dětmi do 15 let o činu jinak trestném). Závěrem diskutovali problematiku zaznamenávání poznatků zdravotníků a lékařů o špatném zacházení v místech zbavení svobody.

Kolegium bylo mimo projednávané případy seznámeno a vzalo na vědomí aktuální informace o stavu implementace ve věcech Žirovnický proti České republice (kompenzační prostředek nápravy nepřiměřené délky řízení), Dubská a Krejzová proti České republice (porody v domácím prostředí za pomoci porodní asistentky), Approach proti České republice (tělesné trestání dětí), Transgender Europe a ILGA-Europe proti České republice (podmínka sterilizace pro právní uznání změny pohlaví), Malinovsky proti České republice (restituční podmínka státního občanství) a Pezoldová proti České republice (znemožnění přístupu k archivním dokumentům pro účely uplatnění restitučních nároků).

podklady | zápis