Jednání Kolegia dne 28. února 2018

Čtvrté jednání Kolegia se uskutečnilo dne 28. února 2018. Úvodem byly diskutovány tři rozsudky ESLP, v nichž Česká republika dosud nepřijala všechna obecná opatření k výkonu rozsudku. V prvé řadě jde o rozsudek D. H. a ostatní proti České republice týkající se diskriminace romských dětí v přístupu k základnímu vzdělávání, dále o rozsudek Bureš proti České republice nastolující otázky spojené s používáním omezovacích prostředků ve zdravotnických zařízeních a konečně rozsudek Červenka proti České republice zabývající se problematikou zbavení svobody v zařízeních sociálních služeb. Dále byla projednávána opatření směřující ke zlepšení porodní a poporodní péče, k čemuž Českou republiku ESLP vyzval v rozsudku Dubská a Krejzová proti České republice. V neposlední řadě byly probírány návrhy legislativních změn směřujících k odstranění podmínky operativní změny pohlaví pro právní uznání změny pohlaví v návaznosti na rozsudek A. P. Garçon a Nicot proti Francii a zajištění spravedlivosti řízení o skutku jinak trestném, jehož se dopustilo dítě mladší 15 let v reakci na rozsudek Blokhin proti Rusku.

podklady | zápis