Seznam členů Kolegia

V abecedním pořadí:
 • Mgr. Karel Bačkovský, Ministerstvo vnitra
 • JUDr. Pavla Belloňová, Ph.D., Ministerstvo spravedlnosti
 • Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., EMA, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • Mgr. Zuzana Candigliota, Liga lidských práv
 • Eva Decroix, MBA, Poslanecká sněmovna
 • Mgr. Miroslav Dvořák, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
 • JUDr. Pavlína Foglar Marušincová, Generální inspekce bezpečnostních sborů
 • Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D., MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D., Senát
 • Mgr. Miluše Horská, Senát
 • Mgr. Jan Hubka, Ministerstvo kultury
 • JUDr. Jakub Chromý, Ph.D., MBA, Nejvyšší státní zastupitelství
 • JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Mgr. Rita Kirakci, Ministerstvo financí
 • JUDr. et Mgr. Jiří Kmec, Ph.D., nezávislý expert
 • Mgr. Olga Koldová, Ministerstvo zahraničních věcí
 • Mgr. Petr Konůpka, Ministerstvo spravedlnosti
 • Mgr. Denisa Kopková, Ministerstvo zdravotnictví
 • JUDr. David Kosař, Ph.D., LL. M., J.S.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • Mgr. Marta Krausová, Parlamentní institut Poslanecké sněmovny
 • Mgr. Kamila Kriegová, Ministerstvo životního prostředí
 • Mgr. Miroslav Krutina, Český helsinský výbor
 • Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, Úřad vlády
 • Mgr. Ľubomír Majerčík, LL. M., Ústavní soud
 • JUDr. Maroš Matiaško, LL.M., Fórum lidských práv
 • Mgr. Zoran Nerandžič, Ministerstvo obrany
 • Mgr. Aleš Pavel, Nejvyšší soud
 • JUDr. Radek Pokorný, Ministerstvo zemědělství
 • Mgr. Michal Sylla, Česká advokátní komora
 • Mgr. Adéla Šípová, Senát
 • Mgr. Martina Štěpánková, MPA, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Mgr. Jaroslav Švoma, Kancelář veřejného ochránce práv
 • prof. JUDr. Helena Válková, CSc., Poslanecká sněmovna
 • Mgr. Lucia Vargová, Nejvyšší správní soud
 • Mgr. Martin Vavřina, Ministerstvo dopravy