Jednání Kolegia dne 6. května 2024

Jubilejní desáté jednání Kolegia se uskutečnilo dne 6. května 2024. Vládní zmocněnec Petr Konůpka členům Kolegia v úvodu představil nový formát zasedání Kolegia, které se od tohoto roku bude konat dvakrát ročně. Cílem je věnovat se menšímu množství případů v rámci jednoho jednání a získat tak větší prostor pro diskuzi. Dále členy Kolegia seznámil s bilancí České republiky u ESLP, EVSP a smluvních orgánů OSN, kdy porušení některého z ustanovení Evropské úmluvy o lidských ESLP v roce 2023 shledal jen v 6 % případů. V neposlední řadě vládní zmocněnec představil nový webový portál mezisoudy.cz o mezinárodní judikatuře lidských práv. 

Na samotné pořadu dne byla následná diskuze výkonu rozsudků ESLP ve věcech B. Ü. a Sládková proti České republice (vyšetřování GIBS špatného zacházení příslušníky policie) a V proti České republice (úmrtí v psychiatrické nemocnici).

Druhá část jednání se věnovala implementaci rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věcech UWE proti České republice (rovnost odměňování a rovné zastoupení žen v řídících orgánech obchodních společností) a ERRC proti České republice (sběr etnických dat).

podklady I program I zápis I prezentace